Copyright

Op deze website vindt u informatie, afbeeldingen, foto’s, modellen, merken, producten, patronen, reclame, enz., die zijn het exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan Mijn tas & ik (mijntasenik). Deze materialen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld. In het bijzonder alle merken en logo’s weergegeven op deze website zijn exclusief eigendom van Mijn tas & ik, tenzij anders aangegeven.

Reproductie (behalve voor privé, persoonlijk en niet commercieel gebruik), de distributie, het publiceren, overdragen, wijzigen, geheel of gedeeltelijk, verkoop en elke andere het gebruik van de hierboven genoemde materialen is verboden. Geen enkel recht, titel of andere claims van eigendom of licentie kan worden geacht aan u toegewezen als gevolg van het downloaden en / of kopiëren van deze materialen.

In het bijzonder informeren wij u dat de naam Mijn tas & ik, het logo en het etiket als geplaatst op de Mijn tas & ik-producten zijn (onder andere) ingeschreven Gemeenschapsmodel handelsmerken en het exclusieve eigendom van Mijn tas & ik.