Model Herroepingsformulier (NL)

Svp dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst met Mijn tas & ik wilt herroepen.

Aan:
Mijn tas & ik
Postbus 141
5330 AC Kerkdriel
Nederland

Tel: +31 6 16635058
E-mail : klantenservice@mijntasenik.nl

Datum: ……………………………

Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep:

Producten: ……………………………

Besteldatum: ……………………………
Ordernummer: ……………………………

Naam: ……………………………
Adres: ……………………………
Postcode: ……………………………
Woonplaats: ……………………………

E-mail: ……………………………

……………………………
Handtekening
(Alleen bij verzending per post of fax)